Περί μπουτίων σκιάς

Με το γράμμα του νόμου αυτή ήταν βέβαια η υποχρέωσή τους. Αλλά ο νομοθέτης πουθενά δεν λέει ότι όταν επιβάλει τον νόμο ή ελέγχει την εφαρμογή του, το όργανο, παύει να είναι έλλογο ον και καθίσταται μπουζούκι!