Μια αβγά του κόκκορα στα κορίτσια παρακαλώ!

«…(ήρθε κάποιος) όρxεις φέρων πολλούς, τα μεν ουν γύναια ταλλ’ ηκκίζετο, η δ’ ανδροφόνος γνάθαινα γελάσασα… “καλοί γε, φησίν, οι νεφροί, νή την φίλην Δήμητρα” και δύ’ αρπάσασα κατέπιεν, Ωσθ’ υπτίους υπό του γέλωτος καταπεσείν (Αθήν. Δειπνοσοφιστές)» Τρεις φορές ήρθε κοντά μου, στην πυροστιά, η Μάτζικα: -Πες μου σε παρακαλώ και σταμάτα το δούλεμα, από… Read More Μια αβγά του κόκκορα στα κορίτσια παρακαλώ!